Kształcimy i wychowujemy w oparciu o zasady

Semper in altum – Dążyć wzwyż

Primum non nocere
Po pierwsze nie szkodzić

Laetus serviam – Służyć
z radością i odpowiedzialnością

Docendo discimus
Ucząc innych sami się uczymy

Sonda

Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje...

Statystyka

Odsłon : 658268

Linki

EUEFSkolor

KAPITALLUDZKI

koweziu

logo_men

lscdn

wwwlubelskiepl

oke_krakow

progeCAD

biblioteka

FALKON

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości
Rekrutacja
PDF Drukuj Email

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 5

tel. /081/ 747-80-81, www.mszlublin.pl


REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

  • kwestionariusz osobowy /wydawany w sekretariacie Studium/
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy /po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie Studium/,
  • 3 fotografie o wymiarze 37mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej /dotyczy osób posiadających takie orzeczenia/.

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie w białej wiązanej teczce 

od 1 czerwca do 28 czerwca 2016 r.  

od 21 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r. /postępowanie uzupełniające/

  

Kierunki kształcenia do których będzie prowadzony nabór kandydatów w roku szkolnym 2016/2017

Kierunek kształcenia  Czas trwania nauki  Liczba miejsc

Kształcenie dla młodzieży – nauka 5 dni w tygodniu

Technik farmaceutyczny 2 lata 60 
Technik elektroradiolog 2,5 roku 30 
Opiekunka dziecięca* 2 lata 30 
Terapeuta zajęciowy  2 lata 30
Technik usług kosmetycznych 2 lata  30 
Technik masażysta    2 lata  60 
Kształcenie stacjonarne dla dorosłych - nauka 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych
Technik ortopeda 2 lata 30 
Opiekun medyczny 1 rok  30 
Opiekun osoby starszej 2 lata  30 
Technik sterylizacji medycznej 1 rok  30 
Protetyk słuchu     2 lata  30 
Technik usług kosmetycznych 2 lata  30 
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok  30 
 

*rekrutacja po nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Uczniowie kończący szkołę przystępują w szkole do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie

 

Kryteria, warunki i terminy przyjęć do Medycznego Studium Zawodowego im.

Stanisława Liebharta w Lublinie

 

1.Uczniów i słuchaczy przyjmuje się do  Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)posiadają wykształcenie średnie;

b)posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy,

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa   powyżej, niż liczba wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

4.Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek kształcenia, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na inne kierunki, na których pozostały wolne miejsca.

5.Wykaz wolnych miejsc zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

6.Osoby które chcą być zakwalifikowane w tym trybie, powinny złożyć wniosek do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

7.Termin składania wniosków mija dnia następnego po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

8.Decyzja o zakwalifikowaniu na dany kierunek kształcenia zależeć będzie od ilości wolnych miejsc.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy w Medycznym Studium Zawodowym

im. Stanisława Liebharta w Lublinie

 

Lp. Czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy postępowania uzupełniającego
1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. od 21 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.
2 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 30 czerwca 2016 r. do 27 lipca 2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15 lipca 2016 r., godz. 10.00 do 17 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
4 Potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. do 19 lipca 2016 r., godz. 15.00 do 19 sierpnia 2016 r., godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 20 lipca 2016 r., godz. 10.00 Do 22 sierpnia 2016 r., godz. 10.00