Kształcimy i wychowujemy w oparciu o zasady

Semper in altum – Dążyć wzwyż

Primum non nocere
Po pierwsze nie szkodzić

Laetus serviam – Służyć
z radością i odpowiedzialnością

Docendo discimus
Ucząc innych sami się uczymy

Sonda

Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje...

Statystyka

Odsłon : 658272

Linki

EUEFSkolor

KAPITALLUDZKI

koweziu

logo_men

lscdn

wwwlubelskiepl

oke_krakow

progeCAD

biblioteka

FALKON

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości
Internat Medycznego Studium Zawodowego
PDF Drukuj Email
Internat Medycznego Studium Zawodowego stanowi jedno z ogniw organizacyjnych szkoły i jest usytuowany na jej terenie. Internat oferuje korzystne warunki do mieszkania, nauki, wypoczynku, dobrego samopoczucia. Mieszkanki kwaterowane są w 3 – 4 osobowych pokojach. Wychowawcy Internatu planują i realizują zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanek, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi oraz instytucjami i placówkami środowiskowymi.

 

INTERNAT ZAPEWNIA

 • częściowo odpłatne zakwaterowanie w zależności od kosztów utrzymania internatu;
 • całodzienne odpłatne wyżywienie w stołówce szkolnej (z wyjątkiem sobót i niedziel), zgodnie z zasadami, normami i higieną żywienia. W soboty i niedziele istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w kuchenkach internatu;
 • warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach posiadanej bazy organizacyjnej – możliwość korzystania z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, pokoi do indywidualnej nauki, sal telewizyjnych;
 • warunki do integralnego rozwoju osobowego poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach wychowawczych, sportowych, w kursie tańca towarzyskiego, w różnych formach wolontariatu, wycieczkach integracyjnych, wyjściach na wykłady, konferencje organizowane przez wyższe uczelnie.

 

Internat dla wychowanek uczących się w Studium jest miejscem odpoczynku i nauki. Często przez same wychowanki bywa nazywany „drugim domem”. Pokoje mieszkalne są systematycznie doposażane i odnawiane.

Na terenie Internatu funkcjonuje Samorząd, który skupia przedstawicielki poszczególnych kierunków i roczników. Jego członkowie wraz z wychowawcami czuwają nad przestrzeganiem Regulaminu Internatu, organizują spotkania całej społeczności internackiej na temat bieżących problemów życia internackiego, uczestniczą w organizacji życia kulturalnego w szkole i internacie. Wybory do Samorządu Internatu odbywają się na początku roku szkolnego. Dziewczęta mieszkające w Internacie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i pasji poprzez zaangażowanie w proponowane działania.

 

CO MOŻNA ROBIĆ W INTERNACIE?

Wolontariat

 • współpraca z Domem Dziecka im. J. Korczaka przy ul. Sierocej w Lublinie
 • systematyczna pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków edukacyjnych;
 • pogadanki z zakresu tematyki zdrowotnej;
 • konkursy o różnej tematyce;
 • współpraca z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym podczas wyjazdów wakacyjnych w Dąbrowicy;
 • współpraca z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie – pomoc w organizacji kwest ulicznych wspierających działalność placówki;
 • współpraca z Siostrami Misjonarkami Afryki – organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Walki z Trądem połączonych z przygotowaniem charytatywnego kiermaszu ciast;

Zajęcia tematyczne

 • zajęcia sportowe;
 • lekcje tańca towarzyskiego;
 • warsztaty plastyczne decoupage;
 • warsztaty psychologiczne z doradztwa zawodowego;
 • spotkania w ramach duszpasterstwa młodzieży;

Organizowanie życia kulturalnego

 • uczestnictwo w życiu kulturalnym Lublina;
 • organizacja wycieczek po Lublinie (Starówka, Skansen, Ogród Botaniczny);
 • wyjścia na spektakle teatralne oraz ciekawe projekcje kinowe;
 • wyjścia na lodowisko;
 • działalność artystyczna – przygotowywanie różnorodnych form teatralnych z okazji uroczystości związanych z życiem internatu i szkoły;
 • uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez lubelskie uczelnie (np. cykl wykładów z serii „Duchowość kobiety i mężczyzny” organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie KUL, na które zapraszane są znane autorytety z dziedziny psychologii, pedagogiki, seksuologii, duchowości).