Kształcimy i wychowujemy w oparciu o zasady

Semper in altum – Dążyć wzwyż

Primum non nocere
Po pierwsze nie szkodzić

Laetus serviam – Służyć
z radością i odpowiedzialnością

Docendo discimus
Ucząc innych sami się uczymy

Sonda

Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje...

Statystyka

Odsłon : 658265

Linki

EUEFSkolor

KAPITALLUDZKI

koweziu

logo_men

lscdn

wwwlubelskiepl

oke_krakow

progeCAD

biblioteka

FALKON

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości
Historia szkoły
PDF Drukuj Email

Medyczne Studium Zawodowe jest szkołą z bogatą i wieloletnią tradycją. W 1955 roku rozpoczęło działalność edukacyjną jako Państwowa Szkoła Położnych. Województwo lubelskie znajdowało się wówczas na przedostatnim miejscu w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zaistniała zatem konieczność podjęcia kształcenia pielęgniarskiego i położniczego dla potrzeb rozwijających się placówek służby zdrowia w regionie lubelskim. W roku 1959 powołano do życia Państwową Szkołę Pielęgniarstwa, która wraz ze Szkołą Położnych znajdowała się w budynkach zastępczych przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Program nauczania obejmował 2-letni cykl kształcenia w zawodzie położnej i pielęgniarki. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Położniczej było ukończenie przez kandydatki IX klas liceum ogólnokształcącego (posiadanie tzw. „małej matury”) i ukończenie 16 roku życia. Kryteria takie obowiązywały do roku 1959. Od 1959 roku warunkiem przyjęcia do Szkoły Pielęgniarstwa i Położnych było już posiadanie przez kandydatki świadectwa dojrzałości. Przeniesienie Szkoły Pielęgniarstwa do nowego budynku przy ulicy Północnej (aktualnie Kazimierza Jaczewskiego) nastąpiło we wrześniu 1961 roku. Zreformowano wówczas obydwie szkoły i przemianowano je na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa i Położnych. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój szkoły i intensywne kształcenie nie tylko pielęgniarek i położnych, ale całego średniego personelu medycznego dla potrzeb miasta Lublina i regionu lubelskiego. Na bazie Szkoły Pielęgniarek i Położnych powstały następujące szkoły:

 • 1962 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Elektroradiologii (2-letnia),
 • 1963 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki Medycznej (2-letnia),
 • 1965 - Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii (2,5-letnia),
 • 1965 - Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (2-letnia),
 • 1967 - Państwowa Szkoła Medyczna Instruktorów Higieny (roczna),
 • Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa na bazie Asystentek Pielęgniarstwa (roczna).

W 1971 roku reaktywowano po kilkuletniej przerwie Szkołę Położnych z 2,5-letnim programem kształcenia. W tym samym roku szkoła rozpoczęła współpracę z Wydziałem Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. W szkole były prowadzone ćwiczenia dla studentów Akademii Medycznej. Celem współpracy było szkolenie i kształcenie umiejętności studentek w prowadzeniu różnorodnych zajęć dydaktycznych. 

Od stycznia 1972 roku wymienione wcześniej specjalistyczne typy szkół zostały objęte wspólną nazwą: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE. Wyodrębniono w nim najstarsze kierunki i utworzono nowe. Nadal kontynuowane były kierunki kształcenia takie jak: Pielęgniarstwo (2,5-letnie i 3-letnie), Położnictwo (2,5-letnie), Technika Analityki Medycznej (2-letnia), Technika Elektroradiologii (2-letnia) oraz powstały nowe kierunki kształcenia takie jak:

 • Pracownik Socjalny z 2-letnim programem kształcenia w 1975 roku oraz Pracownik Socjalny w trybie zaocznym od 1978 roku. (w roku 1993 decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotychczasowy kierunek Pracownika Socjalnego przemianowany został na Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych. Szkoła została przeniesiona na ulicę Szkolną w Lublinie),
 •  Protetyk Dentystyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1978 roku (obecnie szkoła nie kształci już w tym kierunku),
 • Technik Farmaceutyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1979 roku,
 • Masaż Leczniczy dla młodzieży z niepełnosprawnością wzroku z 2-letnim programem kształcenia w 1979 roku (od roku 2004 mogą uczyć się na tym kierunku również osoby pełnosprawne),
 • Pielęgniarstwo dla pracujących w 1983 roku (istniało przejściowo w celu uzupełnienia wykształcenia),
 • Ratownik Medyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1994 roku,
 • Opiekunka Dziecięca z 2-letnim programem kształcenia w 2000 roku,
 • Technik Ortopeda z 2-letnim programem kształcenia w 2002 roku,
 • Terapeuta Zajęciowy z 2-letnim programem kształcenia w 2000 roku,
 • Technik Analityk z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Technik Usług Kosmetycznych z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Protetyk Słuchu z 2-letnim programem kształcenia w 2005 roku,
 • Technik Sterylizacji Medycznej w 2011 roku,
 • Opiekun Medyczny w roku 2012 roku
 • Opiekun Osoby Starszej w 2012 roku,
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej w 2012.

W ostatnich latach w Studium Medycznym zakończono kształcenie w kierunkach: Pielęgniarstwo (2003 r.), Położnictwo (2004 r.), Technik Analityki Medycznej (w 2005 r.), Technik Fizjoterapii (w 2007 r.), Technik Analityk (w 2013 r.), Ratownik Medyczny (w 2013 r.) na rzecz kształcenia licencjackiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

ABSOLWENCI STUDIUM W POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA:

absolwenci

Szkoła stale rozwija się dostosowując kształcenie do potrzeb rynku pracy, podwyższając standardy wyposażenia i bazy dydaktycznej, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia potwierdzaną corocznie wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych. Dyplom uzyskany w zawodzie pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Modernizowanie infrastruktury szkoły i dostosowanie się do zmieniających się wymagań edukacyjnych trwa w Studium Medycznym ustawicznie.